Kroppen snakker - så hør dog efter

Et foredrag om kropssprog og kommunikation
Vi bliver til stadighed overrasket over kropssprogets store signalværdi, og den betydning det har, når krop og ord ikke stemmer overens.
Det tager kun fem sekunder – og vi har allerede dannet os en mening om en ny person udelukkende på grundlag af de kropslig signaler der opfattes.
Hvordan agerer vi i forhold til andre mennesker? Og hvordan kan vi kropsligt påvirke en situation? Vi bliver nødt til at se hinanden i hverdagen og bruge det, vi ser, aktivt.

Foredraget er en guide til at navigere bedre i en verden af kropssignaler og kommer bla. omkring følgende:

- Hvordan styrker du dit eget kropssprog?
- Nærvær/stress
- Afkod kroppens signaler
- Større gennemslagskraft
- Tryghed, troværdighed og energi.
- Brug stemmen optimalt
- Og kan det virkelig være så svært at komme ind ad en dør?

Kroppen Snakker