Om kropssprog

Kropssprog er menneskelig adfærd og vi udtrykker os konstant med kroppen, hvad enten vi vil det eller ej. Kroppens signaler udgør størstedelen af den menneskelige kommunikation, og kropssproget siger bestemt ikke altid det samme som det, der kommer ud af munden.

Ved at skabe større bevidsthed om kropslig kommunikation kan vi skabe overensstemmelse mellem det, vi gerne vil kommunikere, og de signaler vi udsender til omverden. Evnen til at aflæse kropssprog og nonverbale signaler, kan være med til at styrke relationer og kommunikation med andre mennesker.

Kropssproget er altid udgangspunktet for det enkelte menneskes individuelle udtryk og personlige gennemslagskraft.

At turde se andre er at turde se sig selv, fordi vi bliver spejlet i andre og får respons på de signaler, vi udsender.

 

Kropssprog