Unge og kropssprog

Foredrag for 8-10 klasse samt gymnasier og erhvervsskoler.

Hvad er det, vi fortæller, når vi flyder ud over stolen i klasselokalet, hilser ved at give vores gode ven et dask eller balancerer på det yderste af stolesædet? Det er vigtigt for de unge at vide, hvilke signaler deres påklædning, stemmeføring og adfærd sender. Hvordan påvirker det omgivelserne og ikke mindst dem selv? Det gælder både i skolen og sammen med forældre og venner. Vi udvikler os som mennesker i relationerne med andre, og her spiller de kropslige signaler en stor rolle.

  • Jeg kommer blandt andet ind på følgende emner:

  • - Digitale mediers indvirkning på relationer og kommunikation.

  • - Eksamenssituationer/ Nervøsitet.

  • - Hilseritualer og afkodning af andres kropssprog.

Kropssprog for Unge